Expoziție de știință interactivă pentru copii între 6 și 14 ani

Descrierea proiectului:

Organizarea unor astfel de expoziții vine într‐un context în care la noi în județ nu există expoziții permanente care să fie potrivite pentru elevii din ciclul gimnazial și să fie actuale și interactive. Conceptul acestei expoziții este de a susține sistemul educational prin completarea cu o forma de învățare prin experimentare, într‐un mediu prietenos și facil.

Prin participarea la acest tip de expoziție, le oferim elevilor posibilitatea de a interacționa în mod practic cu legi, fenomene și concepte din biologie și fizică. Expoziția trebuie să fie construită în jurul lumii pline de curiozitate, mister și fascinație a simțurilor.

Considerăm că vor trebui să se concentreze pe principalele 5 simțuri „clasice”, identificate de Aristotel de acum peste două milenii: văz, auz, miros, gust, pipăit. De asemenea ar trebui să fie explicate si experimentate fenomene care se întâmplă în mediul înconjurător, din domeniile fizicii, optică și acustică. Toate aceste simțuri și fenomene vor trebui să fie testate cu ajutorul exponatelor, machetelor și a unor aplicații digitale interactive.

* optimizat


Beneficiari: Copiii de pe raza județului Timiș
Buget total: 58,100 lei