Legendele și povestile Banatului - motor de promovare a turismului în județul Timiș

Descrierea proiectului:

Între creșterea segmentului de incoming al turismului și dezvoltarea durabilă generală a comunităților vizitate există o legatură direct proporțională, astfel că atragerea de turiști în Timiș poate și trebuie să fie o soluție accesibilă de creștere economică.

Etapele proiectului sunt următoarele:

- Culegerea și sintetizarea povestilor și legendelor Banatului (din zona județului Timiș)

- Redactarea și tipărirea unei broșuri de genul ghid turistic care să cuprindă aceste povești și legende, alături de ilustrații grafice istorice sau imagini foto de actualitate

- Traducerea acestor legende în limbile județului - germană, maghiară, sârbă și în limbile turistice internaționale - engleză, franceză

- Realizarea unui portal web cu conținutul de mai sus, multilingv și interactiv care să promoveze turismul în jurul poveștilor și legendelor

Printre resursele primare care definesc atractivitatea unei destinații turistice, alături de caracteristicile naturale (peisaje, ape, rezervații naturale etc.), de patrimoniul istoric și contemporan (clădiri și monumente istorice, construcții moderne), de viață culturală și de divertisment (spectacole, festivaluri, cluburi, restaurante. etc.) de infrasctructură turistică (hoteluri, pensiuni, unități de alimentație publică, transport), de calitatea și diversitatea serviciilor turistice, un element foarte important care poate defini un caracter de unicitate și, pe cale de consecință determină creșterea atractivității unui bazin turistic, în cazul nostru - județul Timiș, este povestea și legenda.

Județul Timiș are povești istorice și legende, din cele mai vechi timpuri până azi, care trebuie culese, sintetizate și promovate modern și eficient.

* Optimizat


Beneficiari: cetățenii județului
Buget total: 100,000 lei