Stație mijloc de transport în comuna Foeni și satele apărținătoare, Foeni și Cruceni

Descrierea proiectului:

În momentul de față, în comuna Foeni, cu cele 2 sate aparținătoare Foeni și Cruceni nu există stații de așteptare pentru mijloacele de transport în comun, iar locuitorii așteaptă mijlocele de transport în comun în condiții improprii. Construcția acestor stații va duce la creșterea calității vieții cetățenilor prin susținerea dezvoltării economice a localității și prin realizarea unei infrastructuri edilitare moderne.

Stațiile de așteptare pentru transportul în comun sunt menite să ofere condiții confortabile pentru călători. Aceste stații trebuie să acopere cât mai multe dintre necesitățile de protecție a călătorilor care așteaptă transportul în comun: adăpostirea de intemperii, protecție față de temperaturile prea scăzute sau prea ridicate, față de iradierea solară directă sau de vânturi puternice.

Autobuzul care leagă comuna Foeni de celelalte localități, asigură naveta populației apte de muncă și a elevilor.

Investiția propusă prin prezentul proiect este complementară cu proiectul de restaurare a conacului Mocioni și va ajuta la îmbunătățirea activităților economice din teritoriu prin stimularea turismului în localitate.

Este binecunoscut faptul că o infrastructură modernă de transport creează premisele dezvoltării economice ale oricărei localități.

* Optimizat. Cu acord de parteneriat cu UAT Foeni


Beneficiari: locuitorii comunei Foeni
Buget total: 49,980 lei